Slovenski priročniki in učbeniki

Povezave do uporabne literature, nekaterih slovenskih  priročnikov in učbenikov:

Mladi in gledališče →  (Raziskovalna naloga, Mestna občina Celje)
→  Kulturno umetniška vzgoja →  (Priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, Zavod RS za šolstvo)
 Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk  →  (Strokovna monografija, Bogdana Borota, Vesna Geršak, Helena Korošec, Edi Majaron)
→  Gledališče od A – Ž  →  (Ira Ratej, Izobraževalna predstava)
→  Lutke – otrokov vsakdan v vrtcu in šoli  →  (Mag. Helena Korošec, viš.pred.)
→  Pomen gledaliških igric v prvem starostnem obdobju  →  (doc. Sabina Šinko, strokovni članek)
→  Gledališki terminološki slovar  →  (Urednice: Marjeta Humar, Barbara Sušec Michieli, Katarina Podbevšek, Slavka Lokar)

Scenska razsvetljava – priročniki

Povezave do strokovne literature:

→   Scene design and stage lighting  →  (R. CRAIG WOLF San Diego State University, DICK BLOCK Carnegie Mellon University)
→   Basic design theories for theatrical lighting  →  (Dean A. Sternke)
→   Basic Steps to Theatre Lighting Design  →  (Art Whitfield)
→   Stage lighting symbols  →  (Mike Bromberg)
→   Basic Principles and Techniques of Entertainment Lighting  →  (John J. Rankin)
→   Little theatre lighting handbook  →  (Patrick Crowe, Lauren Ferrechio, Christopher Kingsley, Richard Pavis, Victoria Zukas)
→   The Stage Lighting Technician’s Handbook  →  (A compilation of general knowledge and tricks of the lighting trade)

Diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

Povezave do javno objavljenih strokovnih in znanstvenih del:

→  Scenografska zasnova gledališke predstave →  (diplomsko delo, Matic Gselman , Fakulteta za gradbeništvo, Maribor)
→   Scenski dizajn kao sredstvo konstrukcije događaja  →  (doktorska disertacija, mr. Tatjana Dadić Dinulović, Univerzitet u Novom Sadu)
→  Lutka in socialni odnosi v vrtcu  →  (doktorska disertacija, mag. Helena Korošec, Pedagoška fakulteta Ljubljana)
→   Kratka sodobna pravljica Zvezdica zaspanka, v različnih medijih  →  (diplomsko delo, Monika Zupanec, Pedagoška fakulteta Ljubljana)
→   Uporaba lutke v različnih starostnih skupinah otrok v vrtcih  →  (diplomsko delo, Špela Mirtič, Pedagoška fakulteta Ljubljana)
→   Gledališče v prvem in drugem triletju osnovne šole  →  (magistrsko delo, Helena Krnc, Pedagoška fakulteta Ljubljana)

Zadnji trend elektronske odrske tehnologije

V svetu tehnologije nikoli ne zmanjka novitet:

→   BlackTrax  →  (Ben Ryle, Chief Technologist: “BlackTrax will allow you to track anything in real-time”)
→   WysiWyng  →  ( The industry’s standard for lighting design programming and pre-visualization)