Standardi požarne zaščite za tekstil v javnih zgradbah
Kadar se v javnih zgradbah ali na javnih prireditvah uporabljajo tkanine, ali tekstil, je obvezno predložiti potrdilo o zaviranju gorenja.

Predpisi veljajo za naslednje objekte namenjene javni rabi:
V gledališčih, opernih hišah ali kabaretih
V šolah, fakultetah, ali centrih za usposabljanje
V hotelih in restavracijah
V upravnih objektih, javnih knjižnicah in zavodih
V razstavnih dvoranah in razstavnih prostorih
V prireditvenih šotorih

Kaj pomeni “zaviralec gorenja”?
V skladu z DIN 4102-1 „zaviralec gorenja“ za gradbeni material razred 1 pomeni v bistvu vnetljive izdelke, ki se samougašujejo – ne nadaljujejo z gorenjem. V standardu DIN 4102-1 so gradbeni materiali in sestavni deli razvrščeni glede na njihovo obnašanje v ognju in zahtevajo dokazila za tekstil in blago. V skladu z merili B1 mora preskušena tkanina po preizkusu požarne nevarnosti pokazati povprečno preostalo dolžino več kot 15 cm in mora ostati pod povprečno temperaturo dimnih plinov 200 stopinj Celzija. Potrjeni preizkuševalni inštituti preizkušajo in razvrščajo izdelke za katere veljajo veljavni standardi.

Evropski standardi protipožarne zaščite za tekstil v javnih objektih
Cilj evropskega standarda DIN EN 13501-1 je poenotiti nacionalne standarde. Evropska klasifikacija vedenja gradbenega materiala v ognju zajema dodatne parametre, kot so razvoj dima in pekoče kapljice. Gradbeni materiali, ki zavirajo gorenje, morajo izpolnjevati vsaj zahteve razreda C s3 d2 (s = dim in d = kapljice). Najvišja raven v tem razredu je B-s1 d0; material ne sme ustvariti dima ali pekočih kapljic. Razvrstitev temelji na tako imenovanem preizkusu sevalne plošče (sevalni test). Vzorci se ogrevajo s toplotnim radiatorjem, robovi pa se večkrat vžgejo s pilotnim plamenom. Razširjenost in trajanje plamenov ter padci vzorčnih delov določajo rezultat preskusa.

V Franciji, Luksemburgu in Belgiji se opravi test, imenovan „Brûleur Électrique“, ob upoštevanju standarda NFP 92503 M1. Rezultat testa M1 ima celo višjo vrednost kot nemški certifikat B1, kar pomeni, da je težje izpolniti zahteve M1 kot zahteve B1. Večina tekstila in tkanin, ki jih nudimo, je v skladu s tem certifikatom. Način preskusnega postopka je skoraj enakovreden evropskemu testu. Material je razporejen pod kotom 30 ° glede na radiator in vžgan s plinskim plamenom. Razlika je v tem, da je plamen usmerjen na površino tkanine in ne na robove. Material gori zgolj pet sekund, ohrani prvotno velikost in nič ne sme pasti. Šele nato bo certificiran kot M1, ki je zelo cenjen po vsem svetu.

Mednarodni standardi varstva pred požarom
Evropski standard je bil vzpostavljen, da nadomesti številne nacionalne standarde držav članic. Čas bo pokazal, ali bodo standard uspele priznati vse države. Trenutno sta v Nemčiji certifikata B1 in M1 najbolj priljubljena, vendar te metode preskušanja uživajo velik ugled tudi na mednarodnih trgih. Nekateri proizvajalci svojim strankam zagotavljajo certifikate za Ameriko ali Azijo.

Uveljavljeni standardi v Združenih državah so standard NFPA 701, ki ga izda Nacionalno združenje za zaščito pred požarom, in kalifornijski preskusni standard CA 1237. Japonska potrdila, kot je F-13039, so priznana na azijskih trgih.

Kakovost protipožarne zaščite
Tkanine, tekstilne površine ali druga platna za tipično uporabo v oglaševalskih, razstavnih in odrskih konstrukcijah ali na lokacijah razstavnega podjetja in prireditev morajo biti bodisi negorljive (FR) bodisi izdelane iz samih negorljivih vlaken (IFR). To je še posebej pomembno, kadar je treba tkanino oprati. FR tkanina lahko izgubi svoje lastnosti po večkratnem pranju ali čiščenju, tkanina IFR ne. V prodajnem programu imamo tako ognjevarno kot tudi samo po sebi negorljivo tkanino.